Qi Gong – Rörelse och stillhet, att landa in i kroppen

Om det behövs använder jag mig av Qi Gong i grupper men även individuellt. Min erfarenhet är att den är mycket tacksam för många personer, alltifrån de som befinner sig i ett utmattningstillstånd till de som behöver få en möjlighet att komma ned i varv och få kontakt med sin kropp.

Långsamt blir snabbt, särskilt när vi vänder blicken inåt och engagerar hela oss själva. När kroppen får sätta en långsam takt kan paradoxalt nog mycket hända. Att praktisera Qi Gong har många fördelar.

Genom att röra sig från rörelse in i stillhet kan vi ge oss en möjlighet att uppmärksamma det som är här och nu. De långsamma rörelserna stillar ofta sinnet och vi får en chans att mer medvetet välja hur vi vill rikta vår uppmärksamhet. Många upplever att det är ett mjukt sätt att få landa in i sin kropp.