Individ och utveckling

Som beteendevetare har jag tillgång till olika metoder och förhållningssätt även om vi i samtalet fokuserar på det som är här och nu.

Jag använder mig framförallt av ett gestaltiskt förhållningssätt. Jag har gått Gestaltakademins 4-åriga utbildning och är Auktoriserad Gestalterapeut.  I samtalet betyder det att vi ägnar oss åt dig och ditt sammanhang, vi strävar efter att skapa medvetenhet och uppmärksamhet om dig så att du kan få möjlighet att göra de val i livet som skapar mening och hälsa. Mer om det kan du läsa här men även under fliken om terapi.

Att se och höra hela dig själv och skapa en förståelse för det du befinner dig i just nu kan läka både bakåt och framåt. De möten jag har haft så här långt med det gestaltiska förhållningssättet har varit fyllt av värme, respekt och har hjälpt mig att bli mer mig. Tvärtemot att försöka vara någon jag tror min omgivning önskar att jag vore.

Kroppen är ofta en god vägvisare, att skapa uppmärksamhet för en kropps reaktioner bortom värderingar kan ge mycket information kring en människas erfarenhet. Kunskaper om nervsystem och anknytning är också viktiga delar i mitt arbete.