Väg till förändring.

Mitt arbete fokuserar på att stötta individer och grupper att skapa möjligheter till förändring.

Livet är innehållsrikt och kan vara utmanade att möta. I mitt arbetsliv har jag mött människor som i mötet med livet och dess svårigheter behövt stöd på vägen. Gemensamt har varit att de vill förändra något i sitt liv, ibland något mindre och ibland är behovet en större förändring. En del personer kommer i kontakt med mig för stödsamtal vid livskriser, förändringar, sorgebearbetning och stress till exempel. Andra vill diskutera och få stöttning i karriärfrågor.

Min strävan är att vara ett stöd som uppmärksammar hela dig och din situation. Tillsammans skapar vi en tydlighet om dina förutsättningar och därmed också dina möjligheter till val.

Just nu erbjuder jag utbildningsterapi till reducerat pris. Kontakta mig för mer information