Cecilia Falk

Väg till förändring.

Mitt arbete fokuserar på att stötta individer och grupper att skapa möjligheter till förändring och utveckling.

Livet är innehållsrikt och kan vara utmanade att möta. I mitt arbetsliv har jag mött människor som i mötet med livet och dess svårigheter behövt stöd på vägen. Gemensamt har varit att de vill förändra något i sitt liv, ibland något mindre och ibland är behovet en större förändring. Fler personer kommer i kontakt med mig för stödsamtal vid livskriser, förändringar, sorgebearbetning, stress och utmattning till exempel. Andra vill stöttas och utvecklas i sin karriär eller i sitt ledarskap.

Min strävan är att vara ett stöd som uppmärksammar hela dig och din situation. Tillsammans skapar vi en tydlighet om dina förutsättningar och därmed också dina möjligheter till val.

Varmt välkommen!

Being bilingual in english and swedish I work in both languages. In meetings I work face -to- face or digitally.