Grupp och utveckling

I mitt arbete har jag jobbat i fler olika former, med grupper, workshops och utveckling. Mitt perspektiv är densamma som när jag arbetar i individuella samtal, fokus ligger på det som händer och sker i nuet. Det bygger vi vidare på för att skapa möjligheter för att en grupp och medlemmarna i gruppen ska få möjlighet att kunna förändras och kunna utvecklas.

Högkänslighet är ett ämne som jag har engagerat mig i och som ofta skett i gruppform. I olika gruppkonstellationer har jag hållit föreläsningar och workshops där vi har jobbat med information varvat med delningar, uppmärksamhetsträning, yoga och Qi Gong.