Grupp och utveckling

I mitt arbete har jag jobbat i fler olika former, med grupper, workshops och utveckling. Mitt perspektiv är densamma som när jag arbetar i individuella samtal, fokus ligger på det som händer och sker i nuet tillsammans med en modell för att konkret uppleva, reflektera, konceptualisera och sedan aktivt pröva. Detta skapar möjligheter för att en grupp och medlemmarna i gruppen ska får insikter som leder till utsikter och utveckling.

Under många år har jag lett grupper i stresshantering och förberedelse för att komma tillbaka till arbetslivet. Bland annat har jag hållit seminarier och workshops kring hur vårt nervsystem påverkas och påverkar oss i de situationer vi kan befinnas oss i. Information varvas med övningar, delningar, uppmärksamhetsträning, och ibland yoga och Qi Gong.

Högkänslighet är ett annat ämne som jag har engagerat mig i och som ofta skett i gruppform.